Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Positiv utveckling av användarbasen

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av online-spelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under fjärde kvartalet 2018 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 4 770 000 (jämfört med 5 053 000 MAU motsvarande period 2017 inklusive Goodgame Studios). Genomsnittliga antalet DAU var 1 140 000 (jämfört med 1 053 000 DAU motsvarande period 2017 och inklusive Goodgame Studios). Fjärde kvartalet 2018 visade därmed en minskning med 6% avseende antal MAU och en ökning på 8% avseende antal DAU jämfört med fjärde kvartalet 2017.

Under tredje kvartalet 2018 var det genomsnittliga antalet MAU 4 098 000 och genomsnittliga antalet DAU 954 000. Under fjärde kvartalet 2018 ökade därmed MAU med 16% medan DAU ökade med 20% jämfört med tredje kvartalet 2018.

“Vi nådde nästan upp till fjolårets rekord för MAU då BIG FARM: Mobile Harvest trampolinlanserades, medan vi slår nytt rekord för gruppen i antal DAU – detta trots att vi inte gjort några globala lanseringar i kvartalet. Två nya studios har anslutit till gruppen, Imperia Online och Playa Games och vi går starka in det nya året med ännu större lojal användarbas. Mjuklanseringarna av SIEGE: World War II och Strike of Nations ser lovande ut, och kommer lanseras fullt ut inom kort”, kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt 29 största online-spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, SIEGE: World War II, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Strike of Nations, Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, Vietnam War: Platoons, eRepublik.com, Online Fussball Manager, Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE: Four Kingdoms, Big Farm, BIG FARM: Mobile Harvest, BIG COMPANY: Skytopia och EMPIRE: Millennium Wars (Mobilt), EMPIRE: Millennium Wars (Browser), Imperia Online och Shakes & Fidget. Siffrorna för Goodgame Studios (förvärvat januari 2018) har inkluderats historiskt för att förbättra jämförbarheten. Shakes & Fidget är inkluderat från 1:a december.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Tel: +46 70 321 18 00
jorgen@stillfront.com

Sofia Wretman, IR & Kommunikationschef, Stillfront Group
Tel: +46 70 811 64 30
sofia@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom elva näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland, Imperia Online i Bulgarien och Playa Games i Tyskland. Koncernens spel distribueras globalt och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och Big Farm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online är ett massivt onlinestrategispel för både webbläsare och mobila plattformar utvecklat av Imperia Online. Shakes & Fidget är ett seriefigursliknande MMORPG utvecklat av Playa Games.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: FNCA, telefon +46 8 528 00 39

Denna information är information som Stillfront Group AB (publ) är förpliktad att offentliggöra enligt EU Market Abuse Regulation 596/2014. Informationen var inlämnad för publikation, genom förmedlingen av kontaktpersonen ovan, klockan 08.30 CET den 10 januari 2019.