Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljaren av Simutronics Corp

PRESSMEDDELANDE  
2018-06-15 

Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier i nyemission till säljaren av Simutronics Corp

Bolagsstämman i Stillfront Group AB (publ), org. nr. 556721-3078, (“Stillfront” eller “Bolaget”) beslutade den 30 maj 2018 om en riktad nyemission av högst 35 000 stycken aktier till säljaren av Simutronics Corp (“Simutronics”), David M. Whatley Living Trust, (“Säljaren”) som ska utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Bolagets förvärv av majoriteten av aktierna i Simutronics 2016. Tilläggsköpeskillingen, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt USD 791 479. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 18 463 tecknade aktier till Säljaren. Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av Säljarens fordran motsvarande ca SEK 3 247 058, vilket motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av aktier i Stillfront.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är en omskriven spelserie som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20