Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljarna av eRepublik

PRESSMEDDELANDE 
2018-07-20

Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier i nyemission till säljarna av eRepublik Labs. Limited

Bolagsstämman i Stillfront Group AB (publ), org. nr. 556721-3078, (“Stillfront” eller “Bolaget”) beslutade den 30 maj 2018 om en riktad nyemission av högst 55 000 stycken aktier till säljarna (“Säljarna”) av eRepublik Labs. Limited (“eRepublik”) som ska utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i eRepublik 2017. Tilläggsköpeskillingen, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt EUR 1 478 247. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 40 821 tecknade aktier till Säljarna. Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av Säljarnas fordran motsvarande ca SEK 7 346 310, vilket motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av aktier i Stillfront.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851258
sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20