Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB : Stillfront Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

Kvartalet oktober – december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (6,1 MSEK).
 • Underliggande EBITDA, dvs EBITDA justerat för kostnadsförda investeringar, uppgick till 4,3 MSEK (-0,1 MSEK). EBITDA uppgick till 1,5 MSEK (-3,2 MSEK).
 • Resultatet före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-12,6 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till    -2,2 MSEK (-12,6 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,55 SEK (-4,20 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,54 SEK (-4,05 SEK)[1].
 • Per den 31 december uppgick likvida medel till 73,5 MSEK (4,3 MSEK).
 • Framgångsrik notering på Nasdaq First North och en nyemission på 75 MSEK genomfördes i december

Helåret januari – december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 57,1 MSEK (29,1 MSEK).
 • Underliggande EBITDA, dvs EBITDA justerat för kostnadsförda investeringar, uppgick till 12,9 MSEK (2,3 MSEK). EBITDA uppgick till 4,0 MSEK (-8,2 MSEK).
 • Resultatet före skatt uppgick till -4,5 MSEK (-23,8 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till   -6,3 MSEK (-23,8 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,56 SEK (-8,89 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,52 SEK (-8,53 SEK)
 • Per den 31 december uppgick likvida medel till 73,5 MSEK (4,3 MSEK)
 • Styrelsen föreslår att bolaget ej ska ge någon utdelning avseende verksamhetsåret 2015.

Ett mycket starkt år
“2015 har varit ett mycket starkt år för Stillfront. Omsättningen ökade med 96% och underliggande EBITDA drygt femfaldigades. Den starka utvecklingen förklaras främst av en fantastisk tillväxt i spelet Call of War från Bytro, men även av god lönsamhet för Coldwood. Det konsekventa arbetet med att genomföra vår PLEX-strategi har givit fortsatt tillfredsställande resultat. Den positiva utvecklingen av vår verksamhet tillsammans med en mycket lyckad nyemission och börsnotering under fjärde kvartalet ger oss en väldigt solid plattform för fortsatt god utveckling 2016”, säger Jörgen Larsson, VD.

Fortsatt stark utveckling för Stillfront Group

Nyckeltal, koncernen

MSEK 2015
okt-dec
2014
okt-dec
2015
jan-dec
2014
jan-dec 
Nettoomsättning 19,7 6,1 57,1 29,1
Omsättningstillväxt 220%   96%  
Underliggande EBITDA 4,3 -0,1 12,9 2,3
Underliggande EBITDA-marg 21,8% Neg 22,6% 7,8%
EBITDA 1,5 -3,2 4,0 -8,2
EBITDA-marg 7,4% Neg 7,1% Neg
Resultat före skatt -1,3 -12,6 -4,5 -23,8

[1] Resultat per aktie är beräknat efter sammanslagning av aktier 7:1 och slutförd indragning av aktier.