Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari-juni 2016

Delårsrapport januari-juni 2016

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

Delårsperioden januari – Juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,4 MSEK (motsvarande period 2015: 22,7 MSEK), vilket innebär en ökning med 114% jämfört med motsvarande period 2015.
 • EBITDA före investeringar, uppgick till 20,3 MSEK (5,1 MSEK), vilket innebär en ökning med 299%. EBITDA efter investeringar uppgick till 9,5 MSEK (1,2 MSEK).
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,2 MSEK (-2,5 MSEK), vilket innebär en förbättring med 8,7 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (-2,9 MSEK), vilket innebär en förbättring med 5,7 MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,54 SEK (-0,97 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,53 SEK (-0,94 SEK)[1].
 • Per den 30 juni uppgick likvida medel till 76,5 MSEK (6,2 MSEK).
 • Förvärv av återstående 49% av Bytro Labs GmbH genomfördes i juni.
 • Förvärv av aktiemajoriteten i Simutronics Corp genomfördes i juni. Simutronics konsolideras från och med 2016-06-01.
 • Försäljningen av Unravel startade 9 februari och har varit mycket tillfredställande. Coldwood har slutit ett nytt avtal med Electronic Arts Inc avseende utveckling av en uppföljare till Unravel.
 • Bytro har lanserat New World Empires, ett free-to-play-spel inom genren Grand Strategy Games.

Kvartalet april – juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,1 MSEK (föregående kvartal: 25,3 MSEK).
 • EBITDA före investeringar, uppgick till 10,3 MSEK (10,0 MSEK). EBITDA efter investeringar uppgick till 2,9 MSEK (6,6 MSEK).
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,5 MSEK (4,7 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (2,5 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,51 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,47 SEK).

Ett starkt första halvår för stillfront group

“Stillfront har under första halvåret 2016 nått två viktiga milstolpar som jag är mycket stolt över: Vi har lanserat två spel – Coldwoods Unravel och Bytros New World Empires. Vi har genomfört vårt första förvärv som noterat bolag genom förvärvet av aktiemajoriteten i Simutronics. Dessa milstolpar är helt i linje med Stillfronts strategi PLEX. Vidare har vi förstärkt styrelsen med två mycket kompetenta och erfarna styrelseledamöter.

Stillfronts omsättning ökade med 114% jämfört med första halvåret 2015. Lönsamheten är fortsatt mycket god och vårt viktigaste resultatmått, EBITDA före investeringar, uppgick till 20,3 MSEK, motsvarande en marginal på 42%, vilket är vår högsta marginal hittills”. säger Jörgen Larsson, VD.

 

Nyckeltal, koncernen

MSEK 2016
Apr-jun
2015
apr-jun
2016
Jan-jun
2015
jan-jun
2015
jan-dec
Nettoomsättning 23,1 10,8 48,4 22,7 57,1
Omsättningstillväxt 114%   114%    
EBITDA före investeringar 10,3 0,3 20,3 5,1 12,9
EBITDA-marg (före investeringar) 44,5% 2,8% 42,0% 22,3% 22,6%
EBITDA efter investeringar 2,9 -1,8 9,5 1,2 4,0
EBITDA-marg (efter investeringar) 12,7% -16,6% 19,7% 5,5% 7,1%
Resultat före skatt 0,3 -3,8 6,2 -2,5 -4,5

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fem näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien ,Dorado Online Games på Malta och Simutronics i USA. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm med ticker SF. Avanza Bank (tel +46-8-40942120) är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel, utvecklat av Simutronics.

***

Notera att en presentation av delårsrapporten finns på Stillfronts webplats: https://www.stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

***

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl 08.45 CEST.

[1] Antalet aktier före utspädning inkluderar aktier som emitterats såsom likvid till säljaren av Bytro Labs GmBH liksom till säljaren av Simutronics Corp, vilka inte registrerats hos Bolagsverket vid delårsperiodens slut.