Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari-mars 2016

Delårsrapport januari-mars 2016

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

Kvartalet januari – mars 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 25,3 MSEK (motsvarande period 2015: 11,9 MSEK), vilket innebär en ökning med 113% jämfört med motsvarande period 2015 och 29% jämfört med föregående kvartal.
  • Underliggande EBITDA, dvs EBITDA justerat för kostnadsförda investeringar, uppgick till 10,0 MSEK
    (4,8 MSEK), vilket innebär en ökning med 111%. EBITDA uppgick till 6,6 MSEK (3,0 MSEK).
  • Resultatet före skatt uppgick till 4,7 MSEK (1,2 MSEK), vilket innebär en ökning på 304%. Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (0,9 MSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,51 SEK (0,31 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,47 SEK (0,29 SEK)[1].
  • Per den 31 mars uppgick likvida medel till 78,0 MSEK (6,5 MSEK).
  • Försäljningen av Unravel startade 9 februari och har varit mycket tillfredställande.
  • Coldwood sluter nytt avtal med Electronic Arts Inc avseende utveckling av en uppföljare till Unravel.

Enastående stark inledning på 2016

“2016 har inletts starkt för Stillfront, och jag ser fram emot ett fortsatt spännande år. Jämfört med första kvartalet 2015 mer än fördubblades omsättningen. Vårt viktigaste resultatmått, underliggande EBITDA, ökade med 111% och resultatet före skatt uppgår till 4,7 MSEK. Denna tillväxt har varit helt organisk!

Den positiva utvecklingen grundas främst på framgångarna inom vår tyska studio Bytro och svenska Coldwood, inte minst p g a det hyllade spelet Unravel.

Stillfront kommer att fortsätta bygga på sin PLEX-strategi, som visat sig framgångsrik hittills. Vi kommer att sträva efter att accelerera vår utveckling ytterligare genom strategiska förvärv.” säger Jörgen Larsson, VD.

Nyckeltal, koncernen

MSEK 2016 Jan-Mar 2015 jan-mar 2015 jan-dec
Nettoomsättning 25,3 11,9 57,1
Omsättningstillväxt 113%    
Underliggande EBITDA 10,0 4,8 12,9
Underliggande EBITDA-marg 39,7% 39,9% 22,6%
EBITDA 6,6 3,0 4,0
EBITDA-marg 26,1% 25,5% 7,1%
Resultat före skatt 4,7 1,2 -4,5

For additional information, please contact:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group AB (publ)
Tel: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

[1] Antalet aktier efter utspädning inkluderar aktier att emitteras såsom likvid till säljarna av Bytro Labs GmBH.