Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari – september 2016

PRESSMEDDELANDE 22 Nov, 2016

Delårsrapport januari – september 2016

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

Delårsperioden januari – september 2016

 • Omsättningen uppgick till 70,0 MSEK (motsvarande period 2015: 38,0 MSEK), vilket innebär en ökning med 85% jämfört med motsvarande period 2015.
 • EBITDA före investeringar, uppgick till 28,1 MSEK (8,6 MSEK), vilket innebär en ökning med 269%. EBITDA efter investeringar uppgick till 5,7 MSEK (2,6 MSEK).
 • Resultatet före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-3,2 MSEK), vilket innebär en förbättring med 1,9 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-4,0 MSEK), vilket innebär en förbättring med 0,1 MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,73 SEK (-1,31 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,72 SEK (-1,27 SEK).
 • Per den 30 september uppgick likvida medel till 56,8 MSEK (6,1 MSEK).
 • Förvärv av återstående 49% av Bytro Labs GmBH genomfördes i juni.
 • Förvärv av aktiemajoriteten i Simutronics Corp genomfördes i juni. Simutronics konsolideras från och med 2016-06-01.
 • Försäljningen av Unravel startade 9 februari och har varit mycket tillfredställande. Coldwood har slutit ett nytt avtal med Electronic Arts Inc avseende utveckling av en uppföljare till Unravel.
 • Bytro har lanserat New World Empires, ett free-to-play-spel inom genren Grand Strategy Games.
 • Efter delårsperiodens slut har Soft Launch av Simutronics spel Siege:Titan Wars inletts tillsammans med Tilting Point.

Kvartalet juli – september 2016

 • Omsättningen uppgick till 21,6 MSEK (motsvarande period föregående år: 14,3 MSEK), vilket innebär en ökning med 42% jämfört med motsvarande period 2015.
 • EBITDA före investeringar, uppgick till 7,8 MSEK (3,6 MSEK), vilket innebär en ökning med 117%. EBITDA efter investeringar uppgick till -3,8 MSEK (1,3 MSEK).
 • Resultatet före skatt uppgick till -7,5 MSEK (2,5 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till -6,7 MSEK (-1,1 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,20 SEK (-0,36 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,18 SEK (-0,36 SEK).

Stabil hög tillväxt och marginal – med lägre risk

“Jag är mycket glad över tredje kvartalet. Vi uppnår fortsatt mycket god tillväxt med höga marginaler, trots att tredje kvartalet normalt är Stillfronts säsongsmässigt svagaste. Vi har också haft ordentlig framdrift i våra investeringar för framtida tillväxt, lönsamhet och stabilitet.

Stillfronts omsättning ökade med 85% jämfört med de nio första månaderna 2015. Lönsamheten är fortsatt mycket god och vårt viktigaste resultatmått, EBITDA före investeringar, uppgick till 28,1 MSEK, motsvarande en marginal på 41%.”. säger Jörgen Larsson, VD.

Nyckeltal, koncernen

MSEK 2016
JUL-SEPT
2015
JUL-SEPT
2016
JAN-SEPT
2015
JAN-SEPT
2015
JAN-DEC
Nettoomsättning 20,9 14,7 69,3 37,4 57,1
Omsättningstillväxt 42%   85%    
EBITDA före investeringar 7,8 3,6 28,1 8,6 12,9
EBITDA-marg (före investeringar) 37,2% 24,3% 40,6% 23,1% 22,6%
EBITDA efter investeringar -3,8 1,3 5,7 2,6 4,0
EBITDA-marg (efter investeringar) Neg 9,1% 8,3% 6,9% 7,1%
Resultat före skatt -7,5 -0,7 -1,3 -3,2 -4,5

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fem näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta och Simutronics i USA. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm med ticker SF. Avanza Bank (tel +46-8-40942120) är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel, utvecklat av Simutronics.

***

Notera att en presentation av delårsrapporten finns på Stillfronts webplats: https://www.stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

***

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 november 2016 kl 08.45 CEST.