Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari – september 2018

Pressmeddelande 2018-11-22

Delårsrapport januari – september 2018

“Nettoomsättningen ökade med 25% under det tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år, som ett resultat av en stark utveckling i “Core products”. Generellt påverkades intäkterna av säsongsmönstret varför vi anpassade marknadsföringskostnaderna och därav nådde vi en stark EBIT-marginal om 28%. Vår tillväxtresa fortsätter och under det tredje kvartalet förvärvade vi Imperia Online, en ledande spelutvecklare och förläggare i sydöstra Europa. I november har vi säkrat ett nytt skuldfinansieringspaket med gynnsamma villkor. Med denna flexibla och attraktiva finansieringsplattform på plats är vi väl rustade för att fånga kommande tillväxtmöjligheter, både organiskt och via förvärv.”

Altigi GmbH (Goodgame Studios), har konsoliderats i Stillfront Group som ett omvänt förvärv från den 1 januari 2018. Det innebär att rapporterna avseende 2018 omfattar den nya koncernen medan rapporterna avseende 2017 enbart avser Altigi GmbH. Pro forma-siffror för 2017 representerar den nya koncernen som om förvärvet hade genomförts den 1 januari 2017.

TREDJE KVARTALET 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 315 MSEK (jämfört med 206 MSEK motsvarande period föregående år), en ökning med 53% jämfört med motsvarande period föregående år. Pro forma ökade nettoomsättningen med 25%.
  • Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 120 MSEK (83), en ökning med 44%. Pro forma ökade justerad EBITDA med 21%.
  • Justerad EBIT (EBIT exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 89 MSEK (62), en ökning med 42% jämfört med motsvarande period föregående år. Pro forma ökade justerade EBIT med 25%.
  • Jämförelsestörande poster uppgick till 0 MSEK (-1).
  • EBIT uppgick till 89 MSEK (61), en ökning med 45% jämfört med motsvarande period föregående år. Pro forma ökade EBIT med 26%.
  • Periodens resultat uppgick till 54 MSEK (41). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,42 SEK (2,42). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,40 SEK (2,42).
  • Nettoskulden uppgick till 386 MSEK (-226) och justerad skuldsättningsgrad 0,81x.

NYCKELTAL I KONCERNEN

MSEK 2018
jul-sep
2017
jul-sep
Förändr.
%
2018
jan-sep
2017
jan-sep
Förändr.
%
Senaste
12 mån
2017
jan-dec
Nettoomsättning 315 206 53 959 682 41 1 190 913
Justerad EBITDA* 120 83 44 330 277 19 366 313
Justerad EBITDA marginal*,% 38 40 34 41 32 34
Justerad EBIT* 89 62 42 237 214 11 250 228
Justerad EBIT marginal*,% 28 30 25 31 21 25
Jämförelsestörande poster 0 -1 -12 -46 -77 -112
EBIT 89 61 45 225 168 34 173 116
EBIT marginal,% 28 30 23 25 15 13
Resultat före skatt 72 61 19 192 168 14 139 116
Resultat efter skatt 54 41 33 131 112 17 94 75
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,42 2,42 0 5,72 6,62 -14 4,46 4.47
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,40 2,42 -1 5,69 6,62 -14 4,43 4,47
* Justerad EBIT och EBITDA definieras som EBITDA och EBIT exklusive jämförelsestörande poster

Nyckeltal pro forma, koncernen

MSEK 2018
jul-sep
2017
jul-sep
Förändr.
%
2018
jan-sep
2017
jan-sep
Förändr.
%
Senaste
12 mån
2017
jan-dec
Nettoomsättning 315 252 25 959 794 21 1 244 1 079
Justerad EBITDA* 120 99 22 330 312 6 380 362
Justerad EBITDA marginal*, % 38 39 34 39 31 34
Justerad EBIT* 89 70 26 237 233 -4 256 253
Justerad EBIT marginal*, % 28 28 25 29 21 23
* Justerad EBIT och EBITDA definieras som EBITDA och EBIT exklusive jämförelsestörande poster

 

Inbjudan till Stillfront Groups presentation av kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018

Rapporten kommer att presenteras vid en webbsänd telefonkonferens klockan 10.00 idag, 22 november 2018, då Jörgen Larsson, VD och Sten Wranne, CFO, kommenterar resultatet.

Webbsändningen nås på adressen: https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q3-2018

För att delta via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 566 426 63

UK: +44 20 300 898 01

US: +1 8 557 532 235

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018, kl 07.00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO                                Sten Wranne, CFO

Tel: 070-32118 00, jorgen@stillfront.com        Tel: 0705-851258, sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien. Koncernens spel distribueras globalt och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett massivt onlinestrategispel för både webbläsare och mobila plattformar utvecklat av Imperia Online.