Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront emitterar obligationslån om MSEK 110

PRESSMEDDELANDE
17 maj 2017

EJ FÖR DISTRUBITION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESSRELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Stillfront emitterar obligationslån om MSEK 110 på den nordiska obligationsmarknaden

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “bolaget”) har idag beslutat att emittera ett treårigt säkerställt obligationslån om MSEK 110 med slutligt förfall i maj 2020. Emissionslikviden kommer att öka Stillfronts finansiella flexibilitet att ta tillvara på strategiska möjligheter och avses att användas i den löpande verksamheten, inklusive förvärvsfinansiering.

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse och utökades från en initial volym om MSEK 100 till MSEK 110 och tecknades av nordiska investerare. Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 7.50% samt ha ett totalt rambelopp om MSEK 500. Stillfront avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar från emissionsdagen.

Likviden från obligationsemissionen kommer att öka Stillfronts finansiella flexibilitet att ta tillvara strategiska möjligheter och avses att användas i den löpande verksamheten, inklusive förvärvsfinansiering.

Jörgen Larsson, CEO, Stillfront Group, kommenterar:

“Vi är mycket nöjda med det stora intresse som investerarna har visat för Stillfront och vår affärsmodell. Emissionen av obligationslånet kommer att ge bolaget ökad finansiell flexibilitet att kunna fullfölja intressanta förvärv och andra strategiska möjligheter och vi ser fram emot att på basen av detta fortsätta utveckla och vidare diversifiera Stilfronts portfölj med ytterligare spelstudios och spel”, kommenterar Jörgen Larsson, CEO, Stillfront.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Sole Bookrunner, White & Case har agerat legal rådgivare till Carnegie och DLA Piper har agerat legal rådgivare till bolaget i samband med transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08.30 CEST.