Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront: Fortsatt ökning av antal spelare, ökad spelarlojalitet

PRESSMEDDELANDE
6 april 2016

Stillfront: Fortsatt ökning av antal spelare, ökad spelarlojalitet

Stillfront Group AB (“Stillfront”) har sju spel, utöver så kallade longtail-spel, i sin portfölj varav sex är onlinespel. Stillfront följer löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under första kvartalet 2016 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 278 037 och motsvarande siffra för DAU var 80 550. Motsvarande siffror för första kvartalet 2015 var 132 631 MAU och 50 196 DAU. Första kvartalet 2016 visade alltså en ökning med 110% avseende antal MAU och 66% avseende antal DAU jämfört med första kvartalet 2015.

Under fjärde kvartalet 2015 var genomsnittligt antal MAU 277 712 och genomsnittligt antal DAU 74 161. Under första kvartalet 2016 var MAU således i stort sett oförändrat, däremot var ökningen av antalet DAU 9% jämfört med fjärde kvartalet 2015. Den förbättrade MAU/DAU kvoten – ofta kallad stickiness – indikerar att de spelare som rekryterats under andra halvan 2015 uppvisar en tilltagande aktivitet och god lojalitet. Ovanstående siffror avser de intäktsmässigt fyra största spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, ManagerZone Football och ManagerZone Hockey.

Ovanstående siffror är All Time High för MAU såväl som DAU.

Jörgen Larsson, Stillfronts VD, kommenterar:
“Jag kan konstatera att våra spel har en stark attraktionskraft på spelarna, och att andelen dagligen återkommande spelare har ökat. De omfattande satsningar vi gjort på spelarrekrytering under fjärde kvartalet 2015 bär nu frukt. Jag ser detta som en bekräftelse på att våra spel erbjuder spelarna underhållning under en lång tid, vilket är exakt i linje med Stillfronts strategi.”

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

Om Stillfront
Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel
Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. Gladiators Online är ett actionmanagementspel som lanserades på Steam under fjärde kvartalet 2015.

Nasdaq First North kortnamn: SF

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120