Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront förvärvar tyska sports management-spelet OFM och ingår förläggaravtal avseende Football Empire

PRESSMEDDELANDE 
18 juli 2017

Stillfront förvärvar tyska sports management-spelet OFM och ingår förläggaravtal avseende Football Empire

Dagens överenskommelser om att förvärva det tyska sports management-spelet OFM, och förläggaravtalet med Digamore Entertainment GmbH avseende Football Empire, är ytterligare steg i Stillfronts strategi att bygga en diversifierad portfölj av studios och spel, samt att öka andelen egna varumärken och eget förläggande.

Stillfront Group AB (publ) tillkännager idag förvärvet av 51% verksamheten OnlineFussballManager.de (“OFM”) genom ett s.k. inkråmsförvärv. Säljare är OnlineFussballManager GmbH. Verksamheten kommer bedrivas i den nyligen etablerade juridiska personen OFM Studios GmbH, som ägs till 51% av Stillfront Group AB genom ett helägd dotterbolag. Köpeskillingen betald av OFM Studios GmbH för tillgångarna relaterade till OFM uppgår till 639 KEUR (på nettoskuldfri basis). Stillfront Group kommer att utge ett lån till OFM Studios GmbH för att finansiera förvärvet. OFM kommer att konsolideras i Stillfronts finansiella rapportering från juli 2017.

Verksamheten OFM är baserat i Köln, Tyskland, och grundades 2006 av Maik Dokter, som också äger de resterande 49% av OFM Studios GmbH. OFM är ett mycket väl etablerat varumärke inom genren fotbollsmanagerspel, med en lång historik av goda intäkter och resultat samt med en stor lojal spelarbas. Spelet har erhållit åtskilliga utmärkelser genom åren, bland annat som årets MMO 2012 och 2013. Spelet är browserbaserat och ca 40% av konsumtionen sker via mobil. OFM Studios GmbH drivs av tre personer och hade intäkter för helåret 2016 på 1,1 MEUR, med ca 50% rörelsemarginal. Omsättning och marginal har varit mycket stabila på motsvarande nivåer under första halvåret 2017. OFM kommer att rapporteras som en integrerad del i Stillfronts övriga verksamhet inom sports management games, som idag utgörs av Power Challenge.

Stillfront har idag också ingått ett medförläggaravtal med Digamore Entertainment GmbH, grundat och lett av Maik Dokter, avseende mobilspelet Football Empire. Football Empire är en unik kombination av ett football manager-spel och ett s.k. builder strategy-spel. Spelet avses lanseras i slutet på 2017. Digamore Entertainment, med dotterbolag Football Empire Studios, är grundat och drivs av Maik Dokter. Football Empire Studios äger samtliga rättigheter (IP) till Football Empire. Effekten på Stillfront Groups operationella finansiella resultat (EBITDA) bedöms bli marginell under 2017.

Stillfront har en option att förvärva 51% av samtliga aktier i Digamore Entertainment med dotterbolaget Football Empire Studios på en bolagsvärdering om 3 MEUR. Om optionen utnyttjas planeras detta att finansieras med en kombination av likvida medel och nyemitterade aktier i Stillfront Group.

Jörgen Larsson, CEO, Stillfront Group, kommenterar:
Vårt målmedvetna och långsiktiga arbete att bygga en diversifierad portfölj av studios och spel har givit effekt i stark och stabil finansiell utveckling. Den nyligen genomförda emissionen av ett obligationslån säkerställer att vi har finansiella resurser för en fortsatt tillväxt, både organiskt och via förvärv av spännande produkter och studios samt genom att ingå förläggaravtal. OFMs starka position utgör ett utomordentligt tillskott till vår erbjudande inom sports management-spel. De möjligheter som vi ser med Football Empire, som är en högkvalitativ renodlad mobilspelsprodukt, är mycket intressanta. Vi är också glada över att Maik Dokter knyts till Stillfront i egenskap av en bevisat skicklig och passionerad entreprenör“.

Maik Dokter, Grundare och CEO, OFM och Digamore, kommenterar:
Jag är entusiastisk över att OFM och Football Empire knyts till Stillfront. Vi delar mål och vision, och jag är övertygad om Stillfronts bevisade förmåga att utveckla och förlägga produkter kommer att leda till stora framgångar“.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070 321 1800
E-mail: jorgen@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sju näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien samt eRepublik Labs på Irland och i Rumänien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War är ett framgångsrikt mobil-strategispel från eRepublik Labs.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 juli 2017 kl 20.00 CEST.