Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront fullföljer förvärvet av Babil Games

PRESSMEDDELANDE
13 mars, 2017

Stillfront fullföljer förvärvet av Babil Games

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) har genomfört förvärvet av samtliga utestående aktier i Babil Games LLC, (“Babil”) som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 16 december 2016. Förvärvet var villkorat av (i) erhållande av nödvändiga tillstånd för förvärvet av Creative City Free-Zone Authority i Emiratet Fujairah, Förenade Arabemiraterna, (ii) Creative City Free-Zone Authoritys uppdatering av Babils handelslicens, samt att (iii) frånvaron av omständighet eller händelse som rimligtvis kan ha en materiell negativ effekt på Babils intäkter. Samtliga dessa villkor har uppfyllts och de 355 848 aktierna i Bolaget som emitterats såsom vederlag för aktierna i Babil, i enlighet med ovan nämnda pressmeddelande, har levererats av Bolaget till säljarna av Babil. Den slutliga teckningskursen för vederlagsaktierna uppgick till cirka 62,66 kronor per aktie, vilket fastställdes baserat på det genomsnittliga priset per aktie på Nasdaq First North under 30 dagar före den 16 december 2016. Bolagets aktiekapital uppgår efter det genomförda förvärvet till 4 188 642,5 kronor och antal aktier till 5 983 775 stycken. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851258
E-mail: sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120