Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Group fullföljer förvärvet av Imperia Online JSC

PRESSMEDDELANDE 
11 oktober, 2018

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Imperia Online JSC

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) har fullföljt förvärvet av 100% av aktierna i Imperia Online JSC (“Imperia” eller “Bolaget”) som offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 september 2018. Samtliga tillträdesvillkor har uppfyllts eller frånfallits och Stillfront har därmed förvärvat aktierna i Imperia Online JSC. Köpeskillingen som Stillfront erlade till Säljarna i samband med tillträdet uppgick till EUR 10 000 000, varav cirka EUR 5 000 000 betalades kontant och resterande cirka EUR 5 000 000 med 269 412 nyemitterade aktier i Stillfront. Stillfront har sedan tidigare fattat beslut om apportemissionen av de nya aktierna, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 oktober 2018. I samband med tillträdet tecknade Säljarna sig för samtliga aktier och Stillfronts styrelse har beslutat att tilldela de tecknade aktierna till Säljarna. Stillfronts aktiekapital kommer efter nyemissionen uppgå till SEK 16 535 628,90 och antalet aktier till 23 622 327.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Sofia Wretman, IR, Stillfront Group
Tel: +46 70 811 64 30
E-post: sofia@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Storbritannien och Sverige, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik på Ireland i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Stillfronts spel distribueras globalt. Huvudmarknaderna är Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i sambarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War: WW2 och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobilstrategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 4094 2120

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 oktober 2018 kl 16.15 CEST.