Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Group fullföljer förvärvet av Playa Games GmbH och emitterar nya aktier

PRESSMEDDELANDE
18 december 2018

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Playa Games GmbH och emitterar nya aktier

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) har fullföljt förvärvet av 100% av aktierna i Playa Games GmbH (“Playa Games” eller “Bolaget”), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 december 2018. I samband med tillträdet har Stillfront genomfört en apportemission av 425 913 nya aktier i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Köpeskillingen som Stillfront erlade till säljarna av Playa Games i samband med tillträdet uppgick till EUR 20 000 000 varav cirka EUR 14 000 000 betalades kontant och resterande cirka EUR 6 000 000 med 425 913 nyemitterade aktier i Stillfront.

Nyemissionen beslutades av Stillfronts styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 maj 2018, som registrerades hos Bolagsverket den 11 juni 2018. De nya aktierna erbjöds endast till och tecknades av en av säljarna till Playa Games, Master Creating GmbH, som ägs gemensamt av de andra två säljarna Jan Beuck och Martin Jässing. Betalning för de nyemitterade aktierna erlades genom tillskott av 7 498 av aktierna i Playa Games. Resterande 17 502 aktier i Playa Games betalades kontant.

Antalet aktier som emitterades har fastställts baserat på ett genomsnittligt pris per aktie i Stillfront på Nasdaq First North under de 30 kalenderdagar som föregått den 11 december 2018, vilket uppgick till SEK 144,75, samt den genomsnittliga växelkursen under samma period varigenom 1 EUR motsvarar SEK 10,2779.

Genom nyemissionen ökar Stillfronts aktiekapital med SEK 298 139,10 till SEK 16 833 768,00. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att vara 24 048 240. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 1.77% på fullt utspädd basis (dvs. baserat på totalt antal aktier och röster utestående efter nyemissionen).

Playa Games är en av Tysklands ledande spelutvecklare och förläggare av casual strategy games med fem släppta spel och cirka 70 miljoner registrerade användare. Bolagets flaggskeppstitel är Shakes & Fidget, ett seriefigursliknande ‘Massively multiplayer online role-playing game’ (MMORPG) strategispel publicerat både via browser- och mobila plattformar. Playa Games är baserat i Hamburg, Tyskland.

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE

DLA Piper är legal rådgivare åt Stillfront i transaktionen. HLY Partners är finansiell rådgivare och Osborne Clarke är legal rådgivare åt Playa Games och dess ägare i samband med transaktionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront Group
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom elva näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland, Imperia Online i Bulgarien och Playa Games i Tyskland. Koncernens spel distribueras globalt och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett massivt onlinestrategispel för både webbläsare och mobila plattformar utvecklat av Imperia Online.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: FNCA, telefon +46 8 528 00 39

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 december 2018 kl 19.20 CET.