Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Group godkänt för notering på Nasdaq First North Premier

PRESSMEDDELANDE
28 juni, 2017

Stillfront Group godkänt för notering på Nasdaq First North Premier

Nasdaq har godkänt Stillfront Groups ansökan om notering på Nasdaq First North Premier. Jämfört med den lista som Stillfront Group är noterat på idag, är kraven för att vara noterad på Nasdaq First North Premier högre och överensstämmer i stort med det regelverk som gäller på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm.

I och med publiceringen av årsredovisningen för 2016 tillämpar Stillfront Group den internationella redovisningsstandarden IFRS. Stillfront Group tillämpar sedan 16 juni 2017 Svensk kod för bolagsstyrning, även känd som Koden. Ett listbyte till Nasdaq First North Premier är en kvalitetsstämpel som möjliggör för ytterligare institutionella ägare att investera i Stillfront och är ett naturligt steg på vägen till Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier är en lista för bolag som åtagit sig att följa ett striktare regelverk beträffande informationsgivning, redovisningsstandarder och bolagsstyrning. I årsredovisningen för 2016, som publicerades i april, har Stillfront Group övergått till IFRS och tillämpar fortsatt IFRS. IFRS är den internationella standarden för redovisning och ett krav för notering på både Nasdaq First North Premier och Nasdaq Stockholm. Stillfront Group har också valt att följa svensk kod för bolagsstyrning, vilket är valfritt men rekommenderat för Nasdaq First North Premier och ett villkor för att noteras på Nasdaq Stockholm.

Stillfront Group har haft en mycket positiv utveckling sedan noteringen på Nasdaq First North. Vårt målmedvetna och långsiktiga arbete att bygga ett bolag med balanserad risk/avkastning genom att etablera en portfölj av studios och spel har gett resultat: Vi växer starkt med god lönsamhet. Den nyligen genomförda emissionen av ett obligationslån säkerställer att vi har finansiella resurser för en fortsatt tillväxt, både organiskt och via förvärv.

Ett listbyte till Nasdaq First North Premier, med i stort samma regler och krav som på Nasdaq Stockholm, är ett naturligt steg mot en notering på reglerad marknad. Med tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning och finansiell rapportering enligt IFRS, uppfyller Stillfront Group redan idag väsentliga delar av de krav som ställs på bolag noterade på reglerad marknad.” säger Jörgen Larsson, verkställande direktör för Stillfront Group.

Stillfront Group har varit noterat på Nasdaq First North sedan december 2015. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier blir den 29 juni 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851258
E-mail: sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sju näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien samt eRepublik Labs på Irland och i Rumänien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Frankrike, UK, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War är ett framgångsrikt mobil-strategispel från eRepublik Labs.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 juni 2017 kl 08.45 CEST.