Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Group publicerar godkänt obligationsprospekt i väntan på notering av dess obligationslån på Nasdaq Stockholm

Den 22 november 2018, utfärdade Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Företaget” och, tillsammans med dess dotterbolag, “Koncernen”) en senior icke-säkerställd obligation uppgående till ett belopp om 600 miljoner svenska kronor (“Obligationerna”).

Med anledning av notering av Obligationerna, har Företaget förberett ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet är tillgängligt på Koncernens företagshemsida  https://www.stillfront.com/the-bond/.

Obligationerna beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm fredagen den 11 januari 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Sofia Wretman, IR & Kommunikationschef, Stillfront Group
Tel: +46 70 811 64 30
E-post: sofia@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom elva näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland, Imperia Online i Bulgarien och Playa Games i Tyskland. Koncernens spel distribueras globalt och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett massivt onlinestrategispel för både webbläsare och mobila plattformar utvecklat av Imperia Online.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: FNCA, telefon +46 8 528 00 39

Denna information är information som Stillfront Group AB (publ) är förpliktad att offentliggöra enligt EU Market Abuse Regulation 596/2014. Informationen var inlämnad för publikation, genom förmedlingen av kontaktpersonen ovan, klockan 18.00 CET den 9 januari 2019.