Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Group – Valberedning inför årsstämman 2019

PRESSMEDDELANDE.

22 oktober, 2018

Stillfront Group – Valberedning inför årsstämman 2019

Stillfront Group har utsett valberedning.

Stillfront Groups årsstämma antog 2018 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller till dess bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 30 september varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:
·                    Kai Wawrzinek, Laureus Capital
·                    Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
·                    Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta via post till Stillfront Group, att: Valberedningen, Sveavägen 9, 5 tr, 111 57 Stockholm eller via email: joachim.spetz@hotmail.com För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Sofia Wretman, IR, Stillfront Group
Tel: +46 70 811 64 30
E-post: sofia@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Storbritannien och Sverige, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik på Ireland i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien. Stillfronts spel distribueras globalt. Huvudmarknaderna är Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War: WW2 och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobilstrategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett medeltida MMO strategispel publicerat både via browser- och mobila plattformar, av Imperia Online.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: FNCA, telefon +46 8 528 00 399

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 oktober 2018 kl 13.15 CEST.