Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront har utsett valberedning inför årsstämma 2017

PRESSMEDDELANDE
3 november, 2016

Stillfront har utsett valberedning

Valberedning utsedd inför årsstämman 2017 i Stillfront Group AB (publ)

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 och de principer som beskrivs i beslutet, har en valberedning utsetts.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Sture Wikman, ordförande
  • Per Jacobsson (representerar Acacia Asset Management)
  • Joachim Spetz (representerar Swedbank Robur Fonder)
  • Per Skyttvall (representerar Stillfront Groups styrelse)

             

Aktieägare som önskar ge förslag till Stillfront Groups valberedning kan göra så per brev till Stillfront Group AB (publ), Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, eller per e-mail till sture.wikman@duroc.com. Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fem näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta och Simutronics i USA. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 november 2016 kl 09.00 CEST.