Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront med Goodgame Studios – mer än 5 miljoner MAU

PRESSMEDDELANDE  

10 januari, 2018

Stillfront med Goodgame Studios – mer än 5 miljoner MAU  

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under fjärde kvartalet 2017 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 930 783 och genomsnittliga antalet DAU var 229 692. Motsvarande siffror för tredje kvartalet 2017 var 1 158 799 MAU och 234 915 DAU. Fjärde kvartalet 2017 visade därmed en minskning med 20% avseende antal MAU och 2% avseende antal DAU jämfört med tredje kvartalet 2017.

Under tredje kvartalet hade Stillfront sin största featuring hittills med SIEGE: Titan Wars vilket gav ett väldigt stor inflöde av nya användare utan att behöva investera i användarförvärv. Därmed kom en väntad sättning i användarsiffrorna detta kvartal, eftersom ingen nämnvärd investering i användarförvärv för SIEGE: Titan Wars har skett än. Exklusive SIEGE: Titan Wars ökade antalet MAU med 7% och antalet DAU ökade med 11% jämfört med tredje kvartalet 2017.

Under fjärde kvartalet 2016 var det genomsnittliga antalet MAU 289 729 och genomsnittliga antalet DAU 72 148. Under fjärde kvartalet 2017 ökade således MAU med 221% och DAU ökade med 218% jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt femton största onlinespelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, eRepublik.com och Online Fussball Manager.

eRepublik Labs lanserade spelet War and Peace: Civil War och Babil Games lanserade Nida Harb 3 under fjärde kvartalet. Dessa två spel bidrog med 144 787  MAU och 18 052 DAU till siffrorna ovan.

Under kvartalet ingick Stillfront avtal om att förvärva 100% av aktierna i Altigi GmbH (“Goodgame Studios”). Det genomsnittliga antalet MAU för Goodgame Studios portfölj av spel under fjärde kvartalet 2017 uppgick till mer än 4.2 miljoner, och genomsnittliga antalet DAU uppgick till mer än 800 000. Därmed hade Stillfront och Goodgame Studios sammantaget mer än 5 miljoner genomsnittligt antal MAU och mer än 1 miljon genomsnittligt antal DAU under fjärde kvartalet. Goodgame Studios fyra största spel är Goodgame Empire, Big Farm, Empire: Four Kingdoms och Big Farm: Mobile Harvest.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar:

“2017 var ett riktigt bra år för Stillfront Group med stark spelartillväxt både organiskt och genom förvärv, och där kundlojaliteten och betalviljan har varit fortsatt mycket god. På årsbasis har antalet spelare tredubblats och DAU/MAU-kvoten (stickiness) är nu uppe på 25%, jämfört med 20% förra kvartalet. När man sedan lägger till Goodgame Studios och den pipeline av nya spel som finns, så ser jag verkligen fram emot 2018”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom åtta näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland samt Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i USA, Tyskland, UK, Frankrike och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Goodgame Empire, Empire: Four Kingdoms, Big Farm och Big Farm: Mobile Harvest är bland de största strategispelen någonsin, utvecklade av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 januari 2018 kl 08.30 CET.