Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront: Mycket stark tillväxt i spelarvolym – mobila användare nu största segmentet

PRESSMEDDELANDE 
5 juli, 2017

Stillfront: Mycket stark tillväxt i spelarvolym – mobila användare nu största segmentet

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under andra kvartalet 2017 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 784 183 och motsvarande siffra för DAU var 139 558. Motsvarande siffror för första kvartalet 2017 var 310 348 MAU och 77 398 DAU. Andra kvartalet 2017 visade alltså en ökning med 153% avseende antal MAU och 80% avseende antal DAU jämfört med första kvartalet 2017.

Under andra kvartalet 2016 var genomsnittligt antal MAU 224 446 och genomsnittligt antal DAU 69 494. Under andra kvartalet 2017 ökade således MAU med 249%, och DAU ökade med 101% jämfört med andra kvartalet 2016. Av ovanstående totala volym, kommer följande från det nyligen förvärvade eRepublik Labs spel: MAU: 477 155 and DAU: 62 736. eRepublik Labs konsolideras i Stillfronts räkenskaper från maj.

Ovanstående siffror avser de intäktsmässigt elva största spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, Tank Storm, Admiral, Age of Lords, World at War och eRepublik.com.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

“Jag kan åter konstatera att våra spel har en stark attraktionskraft på spelarna. Speciellt glädjande är att vårt segment mobila användare nu är det största. Vidare är det viktigt att lojaliteten visar fortsatt styrka. I synnerhet de betalande spelarna uppvisar ett troget spelande och god betalningsvilja. Jag ser detta som en bekräftelse på att våra spel erbjuder spelarna god underhållning under en lång tid, vilket är exakt i linje med Stillfronts strategi”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851258
E-mail: sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sju näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien samt eRepublik Labs på Irland och i Rumänien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War är ett framgångsrikt mobil-strategispel från eRepublik Labs.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juli 2017 kl 08.45 CEST.