Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront når förlikning med ScandCap

PRESSMEDDELANDE
11 april 2016

Stillfront når förlikning med ScandCap

Stillfront Group AB (“Stillfront”) har ingått ett förlikningsavtal med Scandcap AB (“ScandCap”). Stillfront och ScandCap ingick ett avtal under 2012 avseende rådgivning i samband med Stillfronts förvärv av PowerChallenge Holding Limited. Avtalet innebar bland annat att upp till 22 857 teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Stillfront skulle utges. En mer detaljerad beskrivning av avtalet återfinns i Company Description, vilken finns tillgänglig på www.stillfront.com. Vidare ingick Stillfront och ScandCap under 2014 ett avtal avseende rådgivning i samband med företagsförvärv. Även detta avtal beskrivs i Company Description. Enligt avtalet har ScanCap rätt till ett arvode vid fullföljandet av Stillfronts förvärv av Bytro Labs GmbH.

Stillfront och ScandCap har nu ingått ett förlikningsavtal avseende de bägge ovanstående avtalen. Avtalet innebär att en potentiell utspädning med 22 857 aktier undviks. Förlikningsavtalet medför inte någon resultatpåverkan för Stillfront.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

Om Stillfront
Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel
Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. Gladiators Online är ett actionmanagementspel som lanserades på Steam under fjärde kvartalet 2015.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120