Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront ökar ägandet i Simutronics

PRESSMEDDELANDE
3 februari, 2017

Stillfront ökar ägandet i Simutronics

Stillfronts förvärvade idag ytterligare 82.500 aktier i Simutronics Corp, motsvarande 2,41% av alla utestående aktier. Priset per aktie var 1,02 USD kontant, vilket ger en total köpeskilling om 84.150 USD.

Säljare var ett antal minoritetsägare i Simutronics.  

Efter transaktionen äger Stillfront Group totalt 1.885.000 aktier, motsvarande 55,06% av samtliga 3.423.600 utestående aktier.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

“Vi är mycket nöjda med investeringen i Simutronics Corp som gjordes i juni 2016. Befintliga produkter har åtnjutit lönsam tillväxt och mjuklanseringen av Siege: Titan wars har hittills varit mycket tillfredsställande. Baserat på detta, finner vi det väldigt attraktivt att öka vårt ägande i Simutronics” kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851258
E-mail: sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 februari 2017 kl 15.45 CET.