Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront publicerar årsredovisning för 2015

PRESSMEDDELANDE
19 april 2016

Stillfront publicerar årsredovisning för 2015

Stillfront Group AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2015. Denna återfinns på Stillfronts webbplats www.stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports .

Året i korthet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 57,1 MSEK (29,1 MSEK).
  • Underliggande EBITDA, dvs EBITDA justerat för kostnadsförda investeringar, uppgick till 12,9 MSEK (2,3 MSEK). EBITDA uppgick till 4,0 MSEK (-8,2 MSEK).
  • Resultatet före skatt uppgick till -4,5 MSEK (-23,8 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till   -6,3 MSEK (-23,8 MSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,56 SEK (-8,89 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,52 SEK (-8,53 SEK)
  • Per den 31 december uppgick likvida medel till 73,5 MSEK (4,3 MSEK)
  • Styrelsen föreslår att bolaget ej ska ge någon utdelning avseende verksamhetsåret 2015.

Ett mycket starkt år
“2015 har varit ett mycket starkt år för Stillfront. Omsättningen ökade med 96% och underliggande EBITDA drygt femfaldigades. Den starka utvecklingen förklaras främst av en fantastisk tillväxt i spelet Call of War från Bytro, men även av god lönsamhet för Coldwood. Det konsekventa arbetet med att genomföra vår PLEX-strategi har givit fortsatt tillfredsställande resultat. Den positiva utvecklingen av vår verksamhet tillsammans med en mycket lyckad nyemission och börsnotering under fjärde kvartalet ger oss en väldigt solid plattform för fortsatt god utveckling 2016”, säger Jörgen Larsson, VD.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

Om Stillfront
Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel
Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. Gladiators Online är ett actionmanagementspel som lanserades på Steam under fjärde kvartalet 2015.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120