Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront redovisar stark spelartillväxt med 33% i fjärde kvartalet 2015

PRESSMEDDELANDE

13 januari 2016

Stillfront redovisar stark spelartillväxt med 33% i fjärde kvartalet 2015

Stillfront Group AB (“Stillfront”) har sju spel, utöver så kallade longtail-spel, i sin portfölj varav sex är onlinespel. Stillfront följer löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under fjärde kvartalet 2015 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 277.712 och motsvarande siffra för DAU var 74.161 i genomsnitt under kvartalet. Motsvarande siffror för tredje kvartalet 2015 var 209.377 respektive 55.857. Ökningen av antalet MAU är således 33% och ökningen av antalet DAU 33%. Ovanstående siffror avser de intäktsmässigt fyra största spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, ManagerZone Football och ManagerZone Hockey.

Ovanstående siffror är All Time High för MAU såväl som DAU.

 

Jörgen Larsson, Stillfronts VD, kommenterar:

“Ökningen av antalet spelare är en kvittens på att Stillfronts strategi att erbjuda spel med lång livslängd fungerar. En strukturerad marknadsföring med noggrann analys och utvärdering har även bidragit till den starka tillväxten.”

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

Tel: +46 70 321 18 00

E-post: jorgen@stillfront.com

 

Sten Wranne, CFO, Stillfront

Tel: +46 70 585 12 58

E-post: sten@stillfront.com

 

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt med huvudmarknader inklusive Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

 

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och förväntas lanseras under första halvåret 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sports-managementstrategispel som lanserades 2001. Gladiators Online är ett action- managementstrategispel som lanserades på Steam under fjärde kvartalet 2015.

 

Nasdaq First North kortnamn: SF

Certified Adviser: Pareto Securities telefon 08-402 50 00