Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront slutför förvärv av Bytro Labs

PRESSMEDDELANDE
9 maj 2016

Stillfront slutför förvärv av Bytro Labs

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) slutför förvärvet av Bytro Labs GmBH (“Bytro”). Stillfront förvärvade 51% av aktierna i Bytro under 2013. I enlighet med förvärvsavtalet som ingicks 2013, genomför nu Stillfront förvärvet av de återstående 49% av aktierna. Köpeskillingen, som har baseras på Bytros omsättning och resultat under 2015, består av en kombination av kontant köpeskilling och aktier. Stillfronts styrelse kommer kalla till en extra stämma inom kort, vid vilken stämman har att fatta beslut att emittera 560 724 nya aktier såsom aktiekomponenten av köpeskillingen.

Tillträdet sker per 1 januari 2016. Stillfront konsoliderar därmed 100% av Bytros resultat från och med 1 januari 2016.

Förvärvet av de återstående 49% av Bytros aktier kommer att förstärka resultatet före skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare. Detta skulle 2015 pro forma ha förstärkts med 2 787 KSEK.

Jörgen Larsson, VD, kommenterar

“Vi är mycket nöjda med utvecklingen i Bytro både då det gäller intäkter och resultat, men även då det gäller fortsatta planer för utveckling av verksamheten. Jag gratulerar hela teamet på Bytro för den fantastiska utveckling man uppvisat sedan Stillfront förvärvade bolaget 2013. Bytro står idag för den största delen av intäkterna i Stillfront och är en viktig del i Stillfronts framtid. Bytro är ett exempel på ett mycket lyckat förvärv helt i linje med Stillfronts förvärvsstrategi.”, säger Jörgen Larsson, VD.

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. Gladiators Online är ett actionmanagementspel som lanserades på Steam under fjärde kvartalet 2015.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120