Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront: Stabila volymer, hög lojalitet

PRESSMEDDELANDE
7 oktober, 2016

Stillfront: Stabila volymer, hög lojalitet

Stillfront Group AB (“Stillfront”) har tolv spel, utöver så kallade longtail-spel, i sin portfölj varav elva är onlinespel. Stillfront följer löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under tredje kvartalet 2016 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 222 970 och motsvarande siffra för DAU var 62 781. Motsvarande siffror för tredje kvartalet 2015 var 209 377 MAU och 55 857 DAU. Tredje kvartalet 2016 visade alltså en ökning med 6% avseende antal MAU och 12% avseende antal DAU jämfört med tredje kvartalet 2015.

Under andra kvartalet 2016 var genomsnittligt antal MAU 224 446 och genomsnittligt antal DAU 69 494. Under tredje kvartalet, vilket är det säsongsmässigt svagaste, minskade således MAU med 1%, och DAU minskade med 10% jämfört med andra kvartalet 2016.

Ovanstående siffror avser de intäktsmässigt sju största spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, New World Empires, ManagerZone Football, ManagerZone Hockey, DragonRealms och GemStone IV.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

“Jag kan åter konstatera att våra spel har en stark attraktionskraft på spelarna. Speciellt glädjande är att lojaliteten under det säsongsmässigt svagaste kvartalet visar styrka. I synnerhet de betalande spelarna uppvisar ett troget spelande. Jag ser detta som en bekräftelse på att våra spel erbjuder spelarna underhållning under en lång tid, vilket är exakt i linje med Stillfronts strategi”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fem näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta och Simutronics i USA. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl 08.40 CEST.