Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront: Stark tillväxt i spelarvolym YoY

PRESSMEDDELANDE
2018-04-06

Stillfront: Stark tillväxt i spelarvolym YoY

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under första kvartalet 2018 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 4 893 000 och genomsnittliga antalet DAU var 1 115 000. Motsvarande siffror för första kvartalet 2017 var 3 425 000 MAU och 931 000 DAU (inklusive Goodgame Studios). Första kvartalet 2018 visade därmed en ökning med 43% avseende antal MAU och en ökning på 20% avseende antal DAU jämfört med första kvartalet 2017.

Under fjärde kvartalet 2017 var det genomsnittliga antalet MAU 5 053 000 och genomsnittliga antalet DAU 1 053 000 (inklusive Goodgame Studios). Under första kvartalet 2018 minskade därmed MAU med 3% medan DAU ökade med 6% jämfört med fjärde kvartalet 2017.

Tre spel lanserades och var featured under fjärde kvartalet 2017. Detta bidrog till ett starkt inflöde av nya spelare som stärkte DAU och MAU under fjärde kvartalet 2017. Under första kvartalet 2018 har dessa spel lämnat lanseringsfasen och de mest engagerade spelarna stannar länge som aktiva och betalande användare. Detta framgår av en ökande stickiness (DAU/MAU-ratio). Nästintill oförändrad MAU och växande DAU jämfört med fjärde kvartalet 2017 bör anses som starka siffror i denna kontext. Goodgame Studios lanserade EMPIRE: Millennium Wars på iOS och Android under de sista dagarna av kvartalet. Eftersom lanseringen låg så sent i kvartalet, hade den ingen materiell inverkan på genomsnittlig DAU och MAU under första kvartalet 2018.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt 22 största onlinespelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, eRepublik.com, Online Fussball Manager, Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE: Four Kingdoms, Big Farm, BIG FARM: Mobile Harvest och EMPIRE: Millennium Wars. Siffrorna för Goodgame Studios (förvärvat Januari 2018) har inkluderats historiskt för att förbättra jämförbarheten.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

“Detta är det andra kvartalet i rad där mer än en miljon människor spelar våra spel varje dag i snitt. Under förra kvartalet, hade Stillfront Group tre framgångsrika lanseringar med War and Peace, Nida Harb 3 och BIG FARM: Mobile Harvest. Dessa spel gick in i “refine”- och “grow”-faser under detta kvartal, vilket kan ses på ökande stickiness (DAU/MAU-ratio). Jag är mycket nöjd med monetiseringen på dessa titlar, och ser fram mot vidare tillväxt från nyligen släppta och kommande titlar”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 april 2018 kl 08.30 CEST.