Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfronts CFO Sten Wranne aviserar att han lämnar verksamheten under andra halvåret 2019

PRESSMEDDELANDE 
19 oktober, 2018

Stillfront Groups CFO, Sten Wranne, aviserar att han lämnar verksamheten under andra halvåret 2019

Sten Wranne har idag, efter åtta år som CFO på Stillfront Group, aviserat att han lämnar sin tjänst under andra halvåret 2019. Sten Wranne kommer att arbeta vidare i sin nuvarande position som CFO till andra halvåret och till en efterträdare är på plats.

“Sten Wranne har varit en mycket viktig person i den framgångsresa som påbörjades 2010 när vi började bygga Stillfront Group. Vi har under dessa år inte bara vuxit från cirka 10 till 450 medarbetare utan vi har även börsnoterats på Nasdaq First North. Jag beklagar att Sten väljer att lämna, men förstår och respekterar hans beslut”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

“Det har varit en fantastisk tillväxtresa vi har gjort med Stillfront Group de senaste åren. Jag är stolt över vad vi har lyckats åstadkomma, men nu går vi in i en ny fas med ett kommande listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista och det känns därför helt rätt att jag under 2019 lämnar över till nya krafter”, säger Sten Wranne, CFO på Stillfront Group.

Rekrytering av en efterträdare inleds omgående.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sofia Wretman, IR, Stillfront Group
Tel: +46 70 811 64 30
E-post: sofia@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Storbritannien och Sverige, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik på Ireland i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien<. Stillfronts spel distribueras globalt. Huvudmarknaderna är Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War: WW2 och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobilstrategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett medeltida MMO strategispel publicerat både via browser- och mobila plattformar, av Imperia Online.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: FNCA, telefon +46 8 528 00 399

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 oktober kl 08.30 CEST.