Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfronts VD och CFO köper optioner

PRESSMEDDELANDE  
12 juni, 2017

Stillfronts VD och CFO köper optioner

Stillfronts VD Jörgen Larsson har förvärvat 60 000 teckningsoptioner och CFO Sten Wranne har förvärvat 40 000 teckningsoptioner. Jörgen Larsson genomförde förvärvet via ett av honom helägt bolag.

En extra bolagsstämma den 18 april 2017 fattade beslut om en riktad emission av högst 299 189 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en aktie i Stillfront Group. Teckningsoptionerna emitteras i syfte att utgöra incitament för koncernens nuvarande och framtida nyckelanställda. 60 000 teckningsoptioner skulle erbjudas Jörgen Larsson och 40 000 optioner skulle erbjudas Sten Wranne. Resterande teckningsoptioner ska erbjudas nuvarande och kommande nyckelpersoner.

Varje teckningsoption berättigar till att teckna en aktie till kurs 152,74 SEK per aktie. Teckningsperioden är 15 maj 2020 – 1 juni 2020.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851258
E-mail: sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien samt eRepublik på Irland och i Rumänien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Frankrike, UK, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War är ett framgångsrikt mobil-strategispel från eRepublik.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juni 2017 kl 08.45 CEST.