Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Tillväxt i spelarvolym för Stillfront

PRESSMEDDELANDE
5 april, 2017

Stillfront: Tillväxt i spelarvolym

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportfölj för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under första kvartalet 2017 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 310 348 och motsvarande siffra för DAU var 77 398. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet 2016 var 289 729 MAU och 72 148 DAU. Första kvartalet 2017 visade alltså en ökning med 7% avseende antal MAU och 7% avseende antal DAU jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Under första kvartalet 2016 var genomsnittligt antal MAU 278 037 och genomsnittligt antal DAU 80 550. Under första kvartalet 2017 ökade således MAU med 12%, och DAU minskade med 4% jämfört med första kvartalet 2016.

Ovanstående siffror avser de intäktsmässigt åtta största spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, Tank Storm samt Admiral.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

“Jag kan åter konstatera att våra spel har en stark attraktionskraft på spelarna. Speciellt glädjande är att vi kunnat bygga vidare på den snabba tillväxten under november och december, parat med att lojaliteten visar fortsatt styrka. I synnerhet de betalande spelarna uppvisar ett troget spelande och god betalningsvilja. Jag ser detta som en bekräftelse på att våra spel erbjuder spelarna god underhållning under en lång tid, vilket är exakt i linje med Stillfronts strategi”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl 08.40 CEST.