Från första kvartalet 2021 och framåt kommer Stillfront Group att börja rapportera organisk tillväxt exklusive skillnader i valutakurser. Nyckeltalet återspeglar tillväxten i verksamheten exklusive förvärv under de senaste tolv månaderna. Stillfront kommer återkomma med en uppdatering om den fullständiga rapporteringsstrukturen inför sin rapport för första kvartalet 2021, som kommer att publiceras den 5 maj 2021.

Som ett resultat av beslutet rapporterar Stillfront idag att den organiska tillväxten i lokal valuta för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 12 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret 2020 uppgick den organiska tillväxten till 16 procent jämfört med helåret 2019. 

Stillfront Group publicerade sin bokslutskommuniké för 2020 den 17 februari 2021 kl. 07:00 CET.