Skip to content
Regulatory

Stillfront Group börjar rapportera organisk tillväxt och offentliggör organisk tillväxt för Q4 och helåret 2020

Från första kvartalet 2021 och framåt kommer Stillfront Group att börja rapportera organisk tillväxt exklusive skillnader i valutakurser. Nyckeltalet återspeglar tillväxten i verksamheten exklusive förvärv under de senaste tolv månaderna. Stillfront kommer återkomma med en uppdatering om den fullständiga rapporteringsstrukturen inför sin rapport för första kvartalet 2021, som kommer att publiceras den 5 maj 2021.

Som ett resultat av beslutet rapporterar Stillfront idag att den organiska tillväxten i lokal valuta för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 12 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret 2020 uppgick den organiska tillväxten till 16 procent jämfört med helåret 2019. 

Stillfront Group publicerade sin bokslutskommuniké för 2020 den 17 februari 2021 kl. 07:00 CET.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases