Stillfront har utnyttjat sin tvååriga förlängningsoption på den revolverande kreditfaciliteten om 3,75 miljarder kronor, med nytt förfallodatum i december 2025. Förlängningen är gjord till samma villkor som den ursprungliga faciliteten vilken signerades i december 2020. Med förlängningen säkerställer Stillfront fortsatt kostnadseffektiv finansiering och finansiell flexibilitet samt förbättrad löptidsprofil för kreditportföljen.

“Vi är glada att ha tecknat en förlängning av vår revolverande kreditfacilitet. Förlängningen understryker den starka tilltron till vår strategi från våra bankpartners och stärker vår löptidsprofil ytterligare,” säger Andreas Uddman, CFO.

Kreditfaciliteten tillhandahålls av DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank Apb, filial i Sverige, samt Swedbank AB (publ). Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare till Stillfront.