Skip to content
Regulatory

Stillfront Group håller kapitalmarknadsdag och meddelar uppdaterade finansiella mål

Vid Stillfront Groups digitala kapitalmarknadsdag idag, 15 februari 2023, kommer Stillfront tillhandahålla en strategisk uppdatering och presentera uppdaterade finansiella mål för koncernen, enligt nedan.

Stillfronts uppdaterade finansiella mål kommer ersätta de tidigare finansiella målen som först introducerades i samband med kapitalmarknadsdagen i november 2019 och uppdaterades i samband med kapitalmarknadsuppdateringen i september 2020. Stillfronts uppdaterade finansiella mål kommer följas upp årligen och gäller tills vidare.

“Sedan 2019 har Stillfront växt omsättningen med mer än 3,5x samtidigt som vi ökat vårt fria kassaflöde med mer än 4,5x. Vi har framgångsrikt adderat flera stora spelfranchises till vår produktportfölj, ökat vår marknadsandel inom mobilspel och ytterligare expanderat vår geografiska närvaro i Nordamerika, MENA och Asien. Nu under 2023 går Stillfront in i en ny fas där vi drar nytta av den skala vi har nått, för att fortsätta bygga det bästa spelbolaget i världen. För att stötta denna nya utveckling har vi idag annonserat nya finansiella mål som reflekterar värdeskapandepotentialen i bolaget idag och framåt,” säger Jörgen Larsson, vd, Stillfront Group.

Uppdaterade finansiella mål:

 • Årlig organisk intäktstillväxt över den adresserade marknadens (med tillägg av strategiska och värdeskapande förvärv)
 • Årlig justerad EBITDAC-marginal inom intervallet 26-29 procent.
 • Skuldsättningsgrad under 2,0x (inklusive villkorade köpeskillingar som betalas kontant under de närmaste tolv månaderna)

Bakgrund och definitioner:

 • Årlig organisk intäktstillväxt över den adresserade marknadens (med tillägg av strategiska och värdeskapande förvärv).
  • Den adresserade marknaden definieras som den globala mobilspelsmarknaden exklusive Kina.
  • Spel är idag en av de största underhållningsbranscherna i världen med mer än 3 miljarder spelare globalt, och Stillfront är väl positionerat i den attraktiva mobilspelsindustrin. Den globala mobilspelsmarknaden minskade 2022 efter flera år av stark tillväxt, men marknaden förväntas återgå till tillväxt under de kommande åren. Även om Stillfronts organiska tillväxt är beroende av den totala marknadstillväxten, presterade Stillfront betydligt bättre än mobilspelsmarknaden 2022. Genom att utnyttja vår diversifiering, våra stora spelfranchises och vidareutveckla Stillops-plattformen, förväntar vi oss att fortsätta växa snabbare än den underliggande marknaden även framöver.
  • Stillfronts utfall för helåret 2022 var -1,4 procent organisk utveckling för nettoomsättningen, medan mobilspelsmarknaden sjönk med cirka -8 procent, baserat på genomsnittliga marknadstillväxtsiffror från data.ai, Newzoo och Sensor Tower.
 • Årlig justerad EBITDAC-marginal inom intervallet 26-29 procent.
  • Justerad EBITDAC definieras som rörelseresultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar, minus aktiverad produktutveckling, justerat för jämförelsestörande poster.
  • I denna fjärde operationella fas kommer Stillfront sätta ett ökat fokus på att inkrementellt växta marginalerna såväl som att fortsätta generera starka kassaflöden. Genom att fokusera på justerad EBITDAC belyser vi vår tydliga ambition att bli mer effektiva i vår kapitalallokering för spelutveckling. Framöver kommer vi implementera ännu hårdare krav på utvecklingsprojekt hos våra studios och allokera en större andel av investeringarna till våra viktigaste spelfranchises. Som ett resultat av detta kommer vi att sikta på att successivt sänka våra investeringar i produktutveckling i förhållande till nettoomsättningen.
  • Stillfronts utfall för helåret 2022 var 22,7 procent.
 • Skuldsättningsgrad under 2,0x (inklusive villkorade köpeskillingar som betalas kontant under de närmaste tolv månaderna).
  • Stillfronts skuldsättningsgrad definieras som räntebärande nettoskuld, inklusive kortfristiga kontanta betalningar för villkorade köpeskillingar, i relation till de senaste tolv månadernas justerade EBITDA proforma. Stillfront kan under vissa omständigheter besluta att överskrida denna nivå under kortare tidsperioder.
  • Stillfronts ambition är att fortsätta ha en konservativ skuldsättningsgrad i linje med sina historiska nivåer.
  • Stillfronts utfall per den 31 december 2022 var 1,75x.

Stillfronts kapitalmarknadsdag:

Stillfront kommer att ytterligare förklara de nya finansiella målen och strategiska prioriteringar under sin kapitalmarknadsdag som hålls idag, 15 februari, kl 15:00 CET.

Länk till den livesända webcasten: https://ir.financialhearings.com/stillfront-cmd-2023

Deltagare kommer under evenemanget kunna ställa frågor via chatt. Frågor kan också skickas på förhand till ir@stillfront.com.

En inspelad version av webcasten kommer finnas tillgänglig på stillfront.com efter evenemanget.

Mer information och agenda finns tillgänglig på https://www.stillfront.com/en/cmd-2023/

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases