Nasdaq Stockholm har godkänt att Stillfront Group AB (publ):s (“Stillfront”) aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Första dag för handel i Stillfronts aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara på onsdag den 26 maj 2021. Aktierna kommer att handlas i Large Cap-segmentet (korrigering från tidigare meddelande då Small Cap-segmentet felaktigt angavs) med oförändrat kortnamn (SF) och ISIN-kod (SE0015346135). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägare i Stillfront behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För fullständig information om listbytet från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som har upprättats av Stillfront och som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 21 maj 2021. Prospektet finns tillgängligt på Stillfronts webbplats (www.stillfront.com) och på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Rådgivare
DLA Piper Sweden är legal rådgivare till Stillfront i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.