Skip to content
Regulatory

Stillfront Group: MAU växte med 30% YoY

Stillfront Group arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av online-spelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under tredje kvartalet 2019 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 5 342 000 (jämfört med 4 098 000 MAU motsvarande period 2018). Genomsnittliga antalet DAU var 1 309 000 (jämfört med 954 000 DAU motsvarande period 2018). Tredje kvartalet 2019 visade därmed en ökning med 30% avseende antal MAU och en ökning på 37% avseende antal DAU jämfört med tredje kvartalet 2018.

Under andra kvartalet 2019 var det genomsnittliga antalet MAU 5 881 000 och genomsnittliga antalet DAU 1 317 000. Under tredje kvartalet 2019 minskade MAU därmed med 9% medan DAU minskade med 1% jämfört med andra kvartalet 2019.

I början av juni 2019 förvärvades Kixeye av Stillfront och från 1 juli 2019 konsolideras Kixeye i Stillfronts finansiella rapportering, inklusive ovanstående siffror.

”Siffrorna för det tredje kvartalet är påverkade av säsongseffekter på grund av semestermånaderna juli och augusti. Under perioden i år har vi inte heller lanserat några nya titlar. Trots detta växer vår spelarbas på årsbasis, även om man exkluderar Kixeye, och monetiseringen är fortsatt god”, kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt 34 största online-spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, SIEGE: World War II, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Strike of Nations, Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, Vietnam War: Platoons, Game of Trenches, eRepublik.com, Online Fussball Manager, Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE: Four Kingdoms, Big Farm, BIG FARM: Mobile Harvest, BIG COMPANY: Skytopia, EMPIRE: Millennium Wars (Mobilt), EMPIRE: WWIII (Browser), Imperia Online, Shakes & Fidget, Battle Pirates, War Commander, Vega Conflict och War Commander: Rogue Assault.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, CEO, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2019 kl 08.00 CEST.

Om Stillfront

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online strategispel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 650 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se 

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases