Skip to content
Regulatory

Stillfront Group: MAU växte med 39% YoY

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av online-spelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under andra kvartalet 2019 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 5 881 000 (jämfört med 4 237 000 MAU motsvarande period 2018). Genomsnittliga antalet DAU var 1 317 000 (jämfört med 1 021 000 DAU motsvarande period 2018). Andra kvartalet 2019 visade därmed en ökning med 39% avseende antal MAU och en ökning på 29% avseende antal DAU jämfört med andra kvartalet 2018.

Under första kvartalet 2019 var det genomsnittliga antalet MAU 5 874 000 och genomsnittliga antalet DAU 1 411 000. Under andra kvartalet 2019 var MAU därmed i stort sett oförändrad medan DAU minskade med 7% jämfört med första kvartalet 2019.

Under det andra kvartalet 2019 lanserades spelet Game of Trenches – WWI av eRepublik Labs. I början av juni 2019 förvärvades Kixeye av Stillfront och kommer att konsolideras i Stillfronts finansiella rapportering from 1 juli 2019.

“Vi ligger kvar nära rekordnivåerna från förra kvartalet, och våra studiors arbete med att engagera våra spelare med nytt innehåll bär frukt i form av fortsatt förbättrad monetisering, Detta möjliggjorde för Stillfront att under kvartalet nå mer än 1 miljon USD i intäkter under ett dygn för första gången”, kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt 30 största online-spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, SIEGE: World War II, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Strike of Nations, Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, Vietnam War: Platoons, Game of Trenches, eRepublik.com, Online Fussball Manager, Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE: Four Kingdoms, Big Farm, BIG FARM: Mobile Harvest, BIG COMPANY: Skytopia, EMPIRE: Millennium Wars (Mobilt), EMPIRE: WWIII (Browser), Imperia Online och Shakes & Fidget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, CEO, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019 kl 09.00 CEST.

Om Stillfront

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online strategispel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 600 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se 

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases