Stillfront har tecknat en icke säkerställd revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor med förfallodatum i december 2023. Den nya kreditfaciliteten ger Stillfront tillgång till en kostnadseffektiv finansiering, en utökad finansiell flexibilitet, samt en förlängd löptid.

“Vi är glada att ha lyckats teckna en ny krediftacilitet på gynnsamma villkor. Den nya faciliteten är ett bevis på tilltron till vår strategi och förser oss med en större och mer flexibel finansiell plattform för att fortsätta leverera på vår tillväxtagenda,” säger Andreas Uddman, CFO.

Den nya revolverande kreditfaciliteten kommer att ersätta den säkerställda kreditfaciliteten om 1,6 miljarder kronor under ett låneavtal som ingicks i januari 2020.

Kreditfaciliteten tillhandahålls av DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank Apb, filial i Sverige, samt Swedbank AB (publ). Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare till Stillfront.