Skip to content
Regulatory

Stillfront Group tillhandahåller handelsuppdatering för april och maj med anledning av Covid-19 – fortsatt positiv utveckling

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Koncernen”) meddelar härmed en uppdatering av Koncernens verksamhetsutveckling för april och maj 2020 och kommenterar den påverkan Covid-19 har haft på Koncernens finansiella resultat under samma period.

Som tidigare kommunicerats har Stillfront sett en accelererad spelaktivitet sedan slutet av mars 2020. Åtgärderna för att förhindra spridningen av Covid-19, så som att arbeta hemifrån och utöva social distansering, har haft en positiv inverkan på den globala efterfrågan på digital underhållning, vilken har fortsatt under april och maj.

Koncernens nettoomsättning och justerad EBIT under de första två månaderna av andra kvartalet*, som slutade den 31 maj 2020 (ej reviderade siffror):

  • Bookings om 851 MSEK
  • Nettoomsättning om 833 MSEK
  • Justerad EBIT om 310 MSEK, justerad EBIT-marginal om 37 %

”Under april och maj har vi haft ett fortsatt starkt momentum och stark utveckling i vår spelportfölj. Alla tre produktområdena har sett både ökad aktivitet från befintliga användarbaser, liksom ett stort inflöde av nya spelare. Marknadsföringskampanjerna under april och maj, som är våra största hittills, har presterat exceptionellt bra och vår tidiga dataanalys indikerar att de nya användarna under denna period uppvisar liknande lojalitetsbeteenden som våra befintliga spelare, vilket indikerar att dessa kommer att fortsätta spela och uppskatta våra spel under lång tid. Under slutet av maj har vi sett en normalisering av marknadsklimatet och våra studios kör för närvarande kampanjer med Stillfronts höga lönsamhetsstandard, dock inte på samma höga nivåer som under april och maj”, kommenterar VD Jörgen Larsson.

*Siffrorna för april och maj baseras på en genomsnittlig valutakurs för USD/SEK och EUR/SEK om 9,75 och 10,70 för perioden.

Bolagets slutliga finansiella resultat kommer rapporteras i den kommande Q2-rapporten som publiceras den 12 augusti 2020.

Inbjudan till konferenssamtal

Stillfront bjuder in till en telefonkonferens för investerare, analytiker och media idag, torsdag den 11 juni 2020, kl. 17:45 (CEST). En presentation kommer att hållas på engelska av VD Jörgen Larsson, följt av en möjlighet att ställa frågor.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/2020-06-11-press-conference

För att delta via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 583 57

UK: +44 3 333 009 262

US: +1 8 335 268 384

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

Telefon: +46 70 321 18 00

E-mail: jorgen@stillfront.com

 

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl. 15:06 (CEST).

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra +750 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, vänligen besök: stillfront.com

Certified Adviser:

FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases