Skip to content
Non Regulatory

Stillfront Group utvärderar en potentiell avveckling av dotterbolags verksamhet i Bangladesh

Stillfronts dotterbolag i Indien, Moonfrog Labs, som förvärvades i februari 2021, bedriver affärsverksamhet i Bangladesh genom bolaget Ulka Games. Ulka Games publicerar lokala anpassningar av Moonfrog Labs spel, främst spelet Teen Patti Gold.

Bangladeshiska myndigheter har nyligen utfört en rad begränsande åtgärder inriktade på olika former av online-spel. För närvarande betraktar de brottsbekämpande myndigheterna i Bangladesh användandet av virtuella spelmarker i online-spel som olaglig ”gambling”-verksamhet men ännu finns ingen gällande lagstiftning som reglerar detta.

Som en del av de ovan beskrivna åtgärderna som vidtagits av de bangladeshiska myndigheterna har Stillfront under veckan informerats om att myndigheterna inlett en formell utredning avseende påstådd ”gambling”-verksamhet gentemot några ledningsmedlemmar och företrädare för Ulka Games samt vissa företrädare för Ulka Games aktieägare, inklusive Stillfront.

För närvarande har inga formella anklagelser framställts. Stillfront och dess dotterbolag följer noga processen tillsammans med lokala juridiska rådgivare. Ulka Games innehar en formell licens från de bangladeshiska myndigheterna för att tillhandahålla spelet Teen Patti Gold i landet. Det är därtill inte möjligt att överföra riktiga pengar från något av de spel som Ulka Games tillhandahåller i Bangladesh.

På grund av åtgärderna som vidtas av bangladeshiska myndigheter, inklusive den nya tolkningen av vad som utgör ”gaming”-verksamhet i motsats till ”gambling”-verksamhet enligt bangladeshisk lag, anser Stillfront att det inte längre är möjligt att bedriva onlinespelverksamhet i Bangladesh under dessa förhållanden. Genom sitt dotterbolag Moonfrog Labs har Stillfront därmed beslutat att utvärdera en potentiell process för att avveckla Moonfrog Labs verksamhet i Bangladesh.

De ekonomiska konsekvenserna av ett potentiellt beslut att avveckla verksamheten i Bangladesh är icke-väsentliga för koncernen. Under de första nio månaderna av 2022 genererade Ulka Games cirka 1 procent av Stillfront Groups nettoomsättning och 2 procent av koncernens totala EBITDA.

Moonfrog Labs har visat en solid tillväxt sedan bolaget blev en del av Stillfront, och det potentiella beslutet att avveckla verksamheten i Bangladesh skulle inte ha någon inverkan på Moonfrog Labs verksamhet utanför Bangladesh.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases