Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups Bokslutskommuniké 2020

Höjdpunkter fjärde kvartalet:

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 080 (551) MSEK), en ökning med 96 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019
 • Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 460 (209) MSEK, en ökning med 121 procent
 • Justerad EBIT uppgick till 399 (177) MSEK, en ökning med 125 procent, justerad EBIT-marginal uppgick till 37 (32) procent
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -43 MSEK (-5), varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärven av Sandbox Interactive och Super Free Games. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -111 (-38) MSEK
 • EBIT uppgick till 245 (135) MSEK, en ökning med 81 procent
 • Finansnettot uppgick till -57 (-19) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 163 (87) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,49 (0,32) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,49 (0,32) SEK
 • Nettoskulden uppgick till 1 814 (820) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 0,9 (0.9)x
 • Likvida medel uppgick till 1 005 MSEK och 2 534 MSEK i outnyttjade långfristiga kreditfaciliteter
 • Stillfronts styrelse föreslår ingen utdelning för 2020. Stillfront avser att återinvestera vinster och kassaflöden i organiska tillväxtinitiativ och förvärv.

Citat från VD

”Stillfront fortsätter att visa stark tillväxt och hög lönsamhet. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 080 MSEK under fjärde kvartalet, en ökning med 96% jämfört med samma period föregående år. Justerad EBIT uppgick till 399 MSEK under kvartalet, vilket innebär en justerad EBIT-marginal på 37%, eller nästan 5 procentenheter högre än samma period föregående år. Vår omsättningstillväxt under kvartalet påverkades av hög volatilitet i priserna på onlinemarknadsföring tidigt under perioden samt fortsatt negativa valutaeffekter. Vi går in i 2021 med stor framtidstro och vi ser en mängd tillväxtmöjligheter för Stillfront. Vi har haft en positiv start på året, med stark utveckling över hela portföljen i januari. Vi förväntar oss ett fortsatt starkt affärsmomentum framöver, men på kort sikt går vi in i en period med tuffa jämförelsetal, givet den positiva effekten som Covid-19 hade på vår verksamhet under samma period föregående år.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

Inbjudan till webcast
Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar delårsrapporten live via webcast klockan 10.00 idag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök: 
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q4-2020

För att delta via telefon, vänligen ring:
SE: +46 8 519 993 83
UK: +44 333 300 92 73
US: +1 833 249 8407

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases