Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2021

Höjdpunkter Q1

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 319 (691) MSEK, en ökning med 91 procent jämfört med första kvartalet 2020, varav 9,5 (10,2) procent organisk
  • EBIT uppgick till 253 (106) MSEK, en ökning med 138 procent
  • Justerad EBIT uppgick till 432 (213) MSEK, en ökning med 103 procent, Justerad EBIT-marginal uppgick till 33 (31) procent
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -35 (-50) MSEK, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av Moonfrog Labs. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -144 (-56) MSEK
  • Finansnettot uppgick till -45 (-4) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 148 (77) MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,41 (0,29) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 (0,28) SEK
  • Nettoskulden uppgick till 3 116 (1 787) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 1,3x (1,2x)
  • Likvida medel uppgick till 1 225 MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 1 211 MSEK

“Stillfront har haft en stabil start på 2021 med fortsatt stark tillväxt och hög lönsamhet. Vi fortsätter att leverera i linje med våra förväntningar och vi tar stora kliv mot våra långsiktiga finansiella mål samt vår ambition att bygga ett ledande ’free-to-play powerhouse’ av spelstudios. Under 2021 har vi intensifierat processen kring ett listbyte från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista med målsättningen att notera Stillfronts aktier på huvudlistan inom de kommande månaderna, givet att vi erhåller de nödvändiga tillstånden.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

Nyckeltal

MSEK 2021
jan-mar
2020
jan-mar
Senaste 12
månaderna
2020
jan-dec
Bookings 1 313 685 4 592 3 964
Förändring förutbetald intäkt 7 6 28 27
Nettoomsättning 1 319 691 4 619 3 991
EBIT 253 106 1 140 993
Justerad EBIT 432 213 1 713 1 493
Justerad EBIT marginal, % 33 31 37 37
EBITDA 463 204 1 811 1 553
Adjusted EBITDA 498 254 1 941 1 697
Justerad EBITDA marginal, % 38 37 42 43
Resultat före skatt 208 102 906 799
Resultat efter skatt 148 77 652 581
Antal anställda 1 250 743 1 250 1 032
Justerad skuldsättningsgrad, pro forma, x 1,3 1,2 1,3 0,9

Inbjudan till webcast
Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar delårsrapporten live via webcast klockan 10.00 idag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök: 
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q1-2021

För att delta via telefon, vänligen ring:
SE: +46 8 505 583 59
UK: +44 33 330 090 35
US: +1 83 382 305 86

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases