Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2020

Höjdpunkter tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 027 (517) MSEK), en ökning med 99 procent jämfört med tredje kvartalet 2019
  • Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 472 (208) MSEK, en ökning med 127 procent
  • Justerad EBIT uppgick till 419 (175) MSEK, en ökning med 140 procent, justerad EBIT-marginal uppgick till 41 (34) procent
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -18 MSEK (-3), varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av Nanobit. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -95 (-36) MSEK
  • EBIT uppgick till 306 (136) MSEK, en ökning med 125 procent
  • Finansnettot uppgick till -48 (-3) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 154 (111) MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,50 (4,12) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,47 (4,11) SEK
  • Nettoskulden uppgick till 1 225 (851) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 0,7 (0,9)x
  • Likvida medel uppgick till 1 052 MSEK och 926 MSEK i outnyttjade långfristiga kreditfaciliteter

Citat från VD

“Vår verksamhet fortsätter att prestera starkt i det tredje kvartalet och vi fortsätter leverera hög tillväxt och lönsamhet över hela gruppen. Gruppens nettoomsättning ökade med 99 procent jämfört med förra året till 1 027 miljoner kronor i tredje kvartalet, ihop med en rekordhög justerad EBIT-marginal om 41 procent och fortsatt stark kassagenerering. Intäkterna i det tredje kvartalet påverkades negativt av valutakurseffekter samt sedvanliga säsongseffekter. Vi har en stark balansräkning och vi avslutade kvartalet med 1 052 miljoner kronor i kassan. Vi fortsätter att identifiera och utvärdera ett antal spännande möjligheter. Med vår starka finansiella ställning är vi väl positionerade för att fortsätta leverera på vår tillväxtstrategi och bygga ett ledande free-to-play powerhouse.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

Inbjudan till webcast

Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar delårsrapporten live via webcast klockan 10:00 idag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q3-2020

För att delta via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 566 426 92
UK: +44 333 300 90 34
US: +1 833 249 840 3

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases