Skip to content
Regulatory

Stillfront: Grundarna av Goodgame Studios fokuserar på ägarrollen

Pressmeddelande
2018-11-26

Grundarna av Goodgame Studios lämnar sina operativa uppdrag för att fokusera på ägarrollen

Dr. Kai Wawrzinek och Dr. Christian Wawrzinek, grundare av Goodgame Studios, kommer att lämna sina nuvarande uppdrag som VD och Strategichef för Goodgame Studios i slutet av februari 2019, och fortsätta att verka som aktieägare i Stillfront Group. Tillsättningen av ny dotterbolags-VD har inletts.

“Stillfront och Goodgame passar varandra perfekt ur ett strategiskt perspektiv och det är mycket positivt att se att synergier har realiserats under året. Det är en bra tidpunkt för oss att lämna över ansvaret för den dagliga verksamheten i Goodgame, och kunna frigöra tid för att skapa värde för Stillfront som aktiva aktieägare”, säger Kai Wawrzinek.

“Goodgame Studios har utvecklats väl, visar hög lönsamhet och har en stabil pipeline av kommande spelsläpp. Ledningsgruppen i Goodgame har ett imponerande track record och vi har ett starkt ledarskap på plats för att tillse en säker övergång, medan vi bygger vidare på det positiva momentum som vi ser i gruppen”, säger Jörgen Larsson, VD Stillfront Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Sofia Wretman, Director IR & Communications
Tel: +46 708 11 64 30
sofia@stillfront.com     

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 21 18 00
jorgen@stillfront.com  

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien. Koncernens spel distribueras globalt och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett massivt onlinestrategispel för både webbläsare och mobila plattformar utvecklat av Imperia Online.

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018, kl 08.00 CET.