Skip to content
Regulatory

Stillfront meddelar att villkor avseende återköp och förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) offentliggjorde den 7 september 2023 resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Stillfronts existerande seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0012728830 som förfaller den 26 juni 2024 (”Obligationerna”) och offentliggjorde att Stillfront utnyttjade sin rätt till frivillig förtida inlösen av de utestående Obligationerna (”Förtida Inlösen”).

Återköpserbjudandet och Förtida Inlösen var villkorade av att Stillfront erhåller emissionslikviden från emissionen av sina nya obligationer, vilket Stillfront offentliggjorde genom pressmeddelande den 7 september 2023 (”Nya Obligationsemissionen”). Stillfront offentliggör idag att man har erhållit emissionslikviden från den Nya Obligationsemissionen och att villkoret för Återköpserbjudandet respektive Förtida Inlösen därmed har uppfyllts. Likviddag för Återköpserbjudandet är följaktligen idag den 14 september 2023 och likviddag för Förtida Inlösen kommer därmed att vara den 3 oktober 2023. Inlösenpriset plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen den 26 september 2023 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som förs av Euroclear Sweden.

För ytterligare information kring Återköpserbjudandet och Förtida Inlösen hänvisas till Stillfronts pressmeddelanden den 4 september 2023 respektive den 7 september 2023.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases