Skip to content
Regulatory

Stillfront överväger att ta upp ett seniort icke-säkerställt obligationslån i svenska kronor under ett nytt ramverk

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE), AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) har mandaterat DNB Markets, Nordea och Swedbank att för Bolagets räkning undersöka möjligheten att ta upp ett seniort icke-säkerställt obligationslån i svenska kronor under ett nytt ramverk om 2,000,000,000 svenska kronor. Emissionslikviden från den tilltänkta transaktionen ska användas för generella företagsändamål (inklusive men inte begränsat till refinansiering, investeringar och förvärv) samt stärka Bolagets position för framtida tillväxt.

Bolaget har beslutat att arrangera investerarmöten med utvalda nordiska obligationsinvesterare med start den 10 maj. Med förbehåll för rådande marknadsförutsättningar kommer en emission av en benchmark-obligation med en löptid om fyra år att följa.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases