Stillfront Group AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 på sin webbplats www.stillfront.com

Stillfronts årsredovisning är tryckt i en mindre upplaga. För att beställa en tryckt årsredovisning, vänligen skicka ett email med ditt namn och adress till ir@stillfront.com.

För ytterligare information, besök www.stillfront.com 

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 1 000+ medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Frankrike. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök: stillfront.com