Stillfront Group AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022.

Rapporten sammanfattar affärsverksamhet och strategi, finansiellt resultat samt hållbarhetsarbetet. Stillfronts årsredovisning finns tillgänglig som pdf på stillfront.com. Där finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).