Skip to content
Non Regulatory

Stillfront slutför återköp av egna aktier

Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) har idag slutfört de återköp av egna aktier som offentliggjordes den 25 april 2024. Totalt har 5 273 840 egna aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm mellan den 25 april och 14 maj 2024 till ett sammanlagt belopp om 60 miljoner kronor.

Syftet med återköpen är att möjliggöra betalning med egna aktier av vissa tilläggsköpeskillingar hänförliga till tidigare företagsförvärv.

Efter återköpen uppgår Stillfronts innehav av egna aktier till 5 273 840. Det totala antalet aktier i Stillfront uppgår till 517 968 480.

Under förutsättning att styrelsen erhåller ett bemyndigande från årsstämman 2024 som hålls den 14 maj 2024, och styrelsen bedömer det fördelaktigt, avser styrelsen att utnyttja ett sådant bemyndigande för ytterligare återköp av egna aktier för att möjliggöra betalning med egna aktier av vissa tilläggsköpeskillingar hänförliga till tidigare företagsförvärv upp till ett totalt antal aktier om ungefär 15,1 miljoner.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases