Skip to content
Regulatory

Stillfront uppdaterar produktområden för utökad förståelse av spelportföljen

Stillfront har vuxit kraftigt under de senaste åren och för att ytterligare öka förståelsen av vår föränderliga spelportfölj har Stillfront valt att implementera en ny förbättrad struktur avseende den aktiva spelportföljen. Den uppdaterade aktiva portföljen består för närvarande av 36 spel inklusive Storm8 som förvärvades i första kvartalet 2020. I anslutning till uppdateringen av vår portföljstruktur, ökar vårt fokus på spel med hög tillväxtpotential eller livslängd, varför några spel inte längre finns med i den aktiva portföljen. Intäkter från spel som inte ingår i den aktiva portföljen kommer även fortsättningsvis ingå i rapporterade siffror. 

Stillfronts rapportering består även fortsatt av ett affärssegment, men för att öka förståelsen kring egenskaper och drivkrafter för hela portföljen kommer Stillfront att gå ifrån nuvarande uppdelning på områdena Empire, Big och Core. 

De tre produktområdena blir framöver;

  • Strategy
  • Simulation, RPG & Action
  • Casual & Mash-up

Från och med första kvartalet 2020 och framåt kommer Stillfront inte längre att redovisa Deposits utan istället Bookings, med syfte att tydliggöra den ökande andelen annonsintäkter i spelen som ett sätt att monetisera icke-betalande användare. Som ett resultat av detta byter vi KPI för monetisering per användare från ARPMPU (genomsnittlig intäkt per månatlig betalande användare) till ARPDAU (genomsnittlig intäkt per daglig aktiv användare) då Bookings innehåller monetisering av både betalande och icke betalande användare.

För mer information om de nya produktområdena, inklusive operationella KPI:er för 2019 nedbrutna per nytt produktområde, vänligen se bifogat dokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com
 
Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play onlinespel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra +750 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases