Skip to content
Regulatory

Stillfronts Capital Markets Update 2020: Uppdaterat finansiellt tillväxtmål

Under Stillfronts Capital Markets Update idag 22 september 2020 i Stockholm, presenterar Stillfronts vd Jörgen Larsson och COO Alexis Bonte en uppdatering av bolagets långsiktiga strategi och mål, samt ett uppdaterat finansiellt tillväxtmål för perioden 2021–2023.

Stillfront Group uppdaterar sitt finansiella tillväxtmål och ersätter det tidigare satta målet som kommunicerades vid Stillfronts kapitalmarknadsdag i november 2019.

Uppdaterat finansiellt tillväxtmål för perioden 2021–2023
Stillfronts uppdaterade tillväxtmål är att nå en nettoomsättning på 10 000 MSEK under 2023. Tillväxt kommer att åstadkommas både organiskt och genom förvärv.

Stillfronts nya finansiella tillväxtmål återspeglar branschens utveckling, Stillfronts förväntade framtida organiska tillväxt samt tillväxt genom förvärv.

Jörgen Larsson, grundare och vd, förklarar:

”I år firar Stillfront tio år som bolag och fem år på börsen. Sedan 2015 har nettoomsättningen ökat från 57 miljoner kronor helåret 2015 till 2 952 miljoner kronor LTM Q2 2020 – med stabil och god lönsamhet. Vi är väl positionerade för att fortsätta på vår starka tillväxtresa. Vi har byggt en ledande operativ plattform och en diversifierad portfölj av spel som ger oss en unik marknadsposition i en snabbväxande industri med stöd av starka megatrender. Vi kommer att fortsätta växa lönsamt, både organiskt och genom förvärv, och generera betydande värde för alla våra intressenter”.

Finansiella mål för lönsamhet och skuldsättningsgrad förblir oförändrade för perioden 2021–2023
Stillfronts mål är att nå en justerad EBIT-marginal omkring 35 procent. Den justerade EBIT-marginalen definieras som EBIT exklusive avskrivningar av förvärvsrelaterade- och jämförelsestörande poster i relation till nettoomsättningen. Den justerade EBIT-marginalen kan variera mellan kvartalen framförallt beroende på nivån av kostnader för kundanskaffning och produktutveckling.

Skuldsättningsgraden bör inte överstiga en nettoskuld/justerad EBITDA-ratio om 1,5x. Justerad EBITDA pro forma definieras som justerad EBITDA inklusive förvärv och exklusive jämförelsestörande poster för de senaste tolv månaderna. Stillfront kan under vissa omständigheter besluta att överskrida denna nivå under kortare tidsperioder.

Stillfronts Capital Markets Update
Talare vid Stillfronts uppdatering är Jörgen Larsson, grundare och vd, Alexis Bonte, COO, Nadir Khan, grundare och COO Candywriter, samt Perry Tam, grundare och vd Storm8.

Webbsändningen börjar klockan 15:00 CEST och beräknas avslutas klockan 17:00 CEST.

Frågor kan ställas skriftligen under webbsändningen. Presentationerna kommer att hållas på engelska och kommer att finnas tillgängliga på www.stillfront.com efter eventet.

För att delta, vänligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-capital-market-update-2020

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases